Vastuullinen Seepsula

VASTUULLINEN SEEPSULA

Vastuullisuus on aina ollut keskeinen osa Seepsulan toimintaa. Tämä koskee ympäristön, työntekijöiden sekä sidosryhmien huomioon ottamista. Vastuullisuudessa tulee kehittyä jatkuvasti, johon olemme Seepsulassa täysin sitoutuneet.

100% SUOMALAISOMISTEINEN PERHEYRITYS

Seepsula on täysin kotimainen perheyritys. Kivenjalostusalalla täysi kotimaisuus on harvoin itsestäänselvyys – meille se on yksi avainarvoistamme. Ymmärrämme hyvin suomalaisten rakentajien tarpeita ja tarjoamme ensiluokkaista palvelua.

YMPÄRISTÖ

Innovaatioita ja jatkuvaa työtä yhteisen ympäristömme eteen.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET INNOVAATIOT

Kiviainestehtaamme ympäristövaikutuksia on minimoitu lukuisilla omilla ratkaisuilla. Olemme muun muassa koteloineet keskeiset murskaimemme, jolloin niistä ei pääse ylimääräistä ääntä toiminta-alueen ulkopuolelle. Kiviainestehtaan päällystetyt ja ylläpidetyt kulkuväylät parantavat ilmanlaatua merkittävästi.

Esimerkiksi uudella tehokkaalla kasteludumpperilla hoidetaan aluekastelu. Otimme ensimmäisenä Suomessa käyttöön muun muassa automaattisen teleskooppisuppilon. Maaperän värähtelytaso on merkittävästi sallittua pienemmällä tasolla.

Edellä mainittujen lisäksi Seepsula on toteuttanut kymmeniä erilaisia ympäristöinnovaatioita.


JÄLKIHOIDETUT KIVIAINESASEMAT

Seepsula on tarkka kiviainesasemien jälkihoidossa. Senkkerin kiviainestehtaan ympäristöön on istutettu satoja tuhansia puuntaimia, jotka muodostavat luonnollisen ja vehreän maiseman tehtaan ympärille. Maisemoimme ja istutamme toiminnassa olevia toiminta-alueita ja huolehdimme myös niiden alueiden maisemoinnista, joissa toiminta on päättynyt.

Maisemoinnissa käytetään paksuja humuskerroksia, jotka nopeuttavat istutettavan puuston kasvamista. Esimerkiksi Jäniksenlinnan entinen sora-asema maisemoitiin Seepsulan johdolla vuonna 1995 yhteistyössä Tuusulan seudun vesilaitoksen kanssa. Kohteelle myönnettiin myöhemmin ympäristöpalkinto.

YHTEISÖ

Seepsula kuuntelee ja tukee ihmisiä.

LAADUKAS KIVIAINES

Ensiluokkainen kiviaines takaa vankan ja turvallisen perustan teille ja rakennuksille. Laatuun panostaminen on tärkeä osa vastuullisuustyötä.


AVOINTA KESKUSTELUA YHTEISÖN KANSSA

Ylläpidämme jatkuvaa keskusteluyhteyttä lähiseutujen asukkaiden kanssa. Sujuva vuorovaikutus puolin ja toisin parantaa yhteistyötä.

LIIKUTAAN YHDESSÄ

Seepsula tukee henkilökunnan liikuntaa liikuntaedulla sekä tarjoamalla oman kuntosalin käyttöön. Seepsula on myös tukenut lähiseudun liikuntaseuroja.


TURVAA JA TEKEMISTÄ LAPSILLE

Seepsula on ottanut tavaksi lahjoittaa heijastinpäivänä lähiseudun koululaisille heijastimia. Osana vastuullisuusohjelmaamme loimme myös Simo Sepeli –lastenkirjat. Lataa ja lue Simon seikkailuista tästä!

Simo Sepeli kiviainestehtaalla (pdf)
Simo Sepeli ja kadonneen kauhakuormaajan arvoitus (pdf)

SEEPSULA TYÖNANTAJANA

Työyhteisöömme kuuluu noin 100 henkeä, monipuolisissa ja mielenkiintoisissa tehtävissä.

VASTUULLISUUSRAPORTIT

Kahden vuoden välein toteuttamamme vastuullisuusraportit selvittävät toimintamme vaikutuksia perinpohjaisesti. Lataa ja tutustu!

2012 » 2014 » 2016 »  2018 » 2020 » 2022 »

KIVIAINESTA SUOMEN PIENIMMÄLLÄ HIILIJALANJÄLJELLÄ

Seepsulan kiviainestuotteiden elinkaaren GWP-arvo vaihtelee 2,48-2,87 kg CO2e välillä, tonnia kiviainesta kohden. SYKE:n konservatiivinen vertailuarvo on 7 kg CO2e, tonnia kiviainesta kohden. Tämän lisäksi Seepsulan kiviainesta toimittavat sopimusautoilijat käyttävät ainoastaan uusiutuvaa HVO-dieseliä, jolloin hiilijalanjälki tonnikilometriä kohden pienenee lähes 90 %. Lue lisää EPD-raportista.

Lataa ja lue raportti

VASTUULLISUUS JA VÄLITTÄMINEN

Hyödynnämme uusinta teknologiaa äänitason, ilmanlaadun, maaperän värähtelyn ja vesien hallinnassa.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Seepsulassa asiakas on toimintamme keskiössä. Tarjoamme laajan, CE-merkityn tuotevalikoiman. Käsittelemme tilaukset nopeasti. Myös toimitukset toteutuvat täsmällisesti ja nopeasti. Uusi palvelujärjestelmä on parantanut asiakaspalvelua entisestään.

JATKUVA KEHITTYMINEN

Otamme jatkuvasti käyttöön uutta tekniikkaa ja uusia toimintamenetelmiä. Työmenetelmiemme kehitys toteutuu yhdessä koko henkilöstön kanssa. Henkilöstöä kannustetaan uuden oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Seuraamme tekniikan kehitystä ja suunnittelemme omia innovaatioita.

Olet nyt varjossa ""Default shadow"". Poistu