Toimitusjohtajan uuden vuoden 2023 katsaus

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2023!

Uuden vuoden tervehdyksenä julkaisemme otteen toimitusjohtajan katsauksesta kohta valmistuvasta vastuullisuusraportistamme. Etenkin korkeat energiakustannukset tekevät uudesta vuodesta takuulla haasteellisen kaikille, mutta on hyvä palauttaa mieliin muutama perusasia alaamme liittyen:

”Rakentaminen ei ole mahdollista ilman kiviainesta. Ihmisen käyttämistä aineista vain vettä käytetään enemmän kuin kiviainesta. Koko maailmassa kiviainesta käytetään noin 50 miljardia tonnia vuodessa, Suomessa noin 100 miljoonaa tonnia vuodessa, eli noin kuorma-autollinen per asukas. Kiviainesta on kaikkialla silmiemme edessä, kuten teiden asfaltissa, talojen ja siltojen betonissa, mutta valtaosa siitä on piilossa muodostaen rakenteiden ja rakennusten perustan. Ehkäpä siksi ihmiset eivät miellä kiviainesta tärkeäksi ja tarpeelliseksi materiaaliksi, itseasiassa koko nykyaikaisen elämäntavan mahdollistajaksi. Sitä on aina ollut saatavilla helposti ja läheltä halpaan hintaan, ensin sorana ja nykyään kalliokiviaineksena. Kiviaines on ollut itsestäänselvyys ihmisille, vähän kuten sähkö tai vesi.

Mitä, jos kiviainesta ei enää saisikaan edullisesti tai sitä säännösteltäisiin johtuen energian hinnan noususta? Entä, jos uusien ottolupien saaminen vaikeutuisi vielä nykyisestäkin huomattavasti johtaen viivästyksiin tai pulaan ottoalueista? On vaikea kuvitella kaikkia vaikutuksia, joita tämän kaltaiset skenaariot toisivat ihmisten elämään, mutta on varmaa, että kaikki rakentaminen kallistuisi. Osa uudesta rakentamisesta ja kunnossapidosta lakkaisi ja sen seurauksena rakennettu infrastruktuuri (tiet, kadut, rautatiet, sillat jne.) rapistuisi lopulta käyttökelvottomaksi. Kansallisomaisuutemme tuhoutuisi vähitellen ja kehitys pysähtyisi.

Näin ei tietenkään saa tapahtua. Seepsula on tärkeä osa pääkaupunkiseudun kiviaineshuoltoa ja meidän osuutemme myydystä kalliokiviaineksen määrästä on merkittävä. Seepsulan tehtävä on valmistaa kiviaineksia rakentamiseen pitkällä aikajänteellä, mutta myös kehittyä tulevaisuudessa monipuolisemmaksi toimijaksi ja palvelujen tarjoajaksi.  Tämän vuoksi laajennamme toimintaamme hakemalla uusia lupia sekä nykyiselle että uusille liiketoiminnoille. Seepsulassa ajatellaan asioita vuosikymmeniä eteenpäin ja varmistetaan, että kiviainesta riittää myös tulevaisuudessa rakentamiseen.”

– toimitusjohtaja Petri Ruostetoja

 

 

Olet nyt varjossa ""Default shadow"". Poistu