SENKKERIN KIVIAINESTEHTAALLE SUOMEN ENSIMMÄINEN AUTOMATISOITU TELESKOOPPISUPPILO

teleskooppisuppilo

Seepsula on hankkinut Senkkerin kiviainestehtaalle ensimmäisenä Suomessa automaattisesti säätyvän teleskooppisuppilon. Teleskooppisuppilo on parantanut kiviainestehtaan ilmanlaatua entisestään.

Uusi täysin automatisoitu teleskooppisuppilo on sijoitettu kiviainestehtaalla hienoaineksia kasaavan kuljettimen päähän. Teleskooppisuppilo säätää korkeutensa automaattisesti aineskasan pinnan mukaan, joten hienoaineksen pudotuskorkeus on aina paras mahdollinen.

”Käyttökokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Ilmanlaatu on jo nyt parantunut teleskooppisuppilon ansiosta merkittävästi”, kertoo Seepsulan toimitusjohtaja Karl Sjöblom

”Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia, innovatiivisia ratkaisuja toimintamme vastuullisuuden parantamiseksi”, jatkaa Sjöblom

 

Olet nyt varjossa ""Default shadow"". Poistu