Seepsula julkaisi vastuullisuusraportin

Seepsula on julkaissut vastuullisuusraportin ”Kivenjalostus kestävällä pohjalla 2014”. Raportti jatkaa vauonna 2012 ilmestynyttä Seepsulan ensimmäistä vastuullisuusraporttia, joka selvensi Seepsulan vastuullisuusprojekteja vuosilta 2010 ja 2011. Nyt julkaistu vastuullisuusraportti selvittää millaisia toimenpiteitä Seepsulan vastuullisuustyössä on toteutettu vuosien 2012 ja 2013 aikana.

Tämänkin kertainen vastuullisuusraportti on toteutettu soveltaen kansainvälistä GRI-ohjeistoa. GRI, eli Global Initiative Raporting on kansainvälinen yhteisö, jonka tavoitteena on luoda yleisesti hyväksyttävä toimintamalli yhteiskuntavastuun raportointiin.

Vuosien 2012 ja 2013 aikana Seepsula on kiinnittänyt erityistä huomiota lähialueiden ihmisten kuuntelemiseen järjestämällä muun muassa avoimien ovien päiviä. Seepsula on osallistunut myös lähialueiden kehittämiseen järjestämällä työmahdollisuuksia lähialueiden asukkaille.

Myös panostuksia ympäristövaikutusten vähentämiseen on jatkettu. Muun muassa aluekastelua on tehostettu monin eri tavoin. Yhtä lailla äänilähteiden kotelointia on jatkettu. Seepsulassa on otettu käyttöön kahden viime vuoden aikana muun muassa kaksi koteloitua poravaunua.

-Raportin julkaisemisella haluamme muistuttaa itseämme ja sidosryhmiämme, että vastuullisuustyö jatkuu Seepsulassa koko ajan. Paljon olemme tehneet, mutta jalat on pidettävä maassa, toteaa Seepsulan kehitysjohtaja Karl Sjöblom

Vastuullisuusraporttia saa painettuna Seepsulan toimipisteistä ja sen voi myös lukea Seepsulan verkkosivuilta.

GRI-raportti 2014

Olet nyt varjossa ""Default shadow"". Poistu